Few of Our Projects

 • Rishikesh Hospital, Nasik
 • Vijan Cardiac care Centre, Nashik
 • Pansare Hospital, Sangamner,( Nashik)
 • Sai Baba Hospital Pvt Ltd. Nashik
 • Sudharm Hospital Pvt.Ltd. Nashik
 • Satyam Diagnostics & Scan ,Mumbai
 • Dhanvantri Hospital Pvt.Ltd., Mumbai
 • Govt Medical College, Jabalpur, M.P.
 • Swagat Super Speciality Hospital ,Guwahati
 • Netra Eye Hospital ,Bangalore
 • Diaplus Diabetic Hospital, Bangalore
 • Respicare ,Bangalore
 • Chaya Super Specialty Hospital, Bangalore
 • Disha Diagnostic ,Bangalore
 • Helix Diagnostic,Bangalore
 • D-Attitude Ayurvedic Center & Spa ,Bangalore
 • Apex Diagnostic ,Bangalore
 • Sri Ram Hospital,Bangalore
 • Navashakti Netralaya, Bangalore
 • Sri Manjunath Hospital,Chikaballapur
 • Hi-tech diagnostics, Mysore
 • IVF International ,Delhi
 • North Delhi Dental Clinic , Delhi
 • Ekdanta Dental,Patna
 • KDC Dental,Patna
 • Bhola Eye Hospital,Begusarai
 • Narayana Medical College ,Sasaram
 • Rudra Diagnostic & Imaging Center , Daltonganj
 • Dr.Raushan's Hospital, Ranchi